Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille - perusteluja ja ohjeita hankintoihin

Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök - argumenter och råd om upphandling

More local food for the customers of public-sector kitchens

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin  -opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Sisällössä on mm. ohjeita päättäjille: (aloite, eteneminen kunnan päätöksenteossa), kerrontaa elintarvikeketjun ja ammattikeittiöiden toiminnasta, ammattikeittiöiden ostokanavat, lähiruoan hankinnan toteutus, hankintakriteereitä (myös tuoteryhmäkohtaisia), hankinnan prosessikuvauksia, käytännön hankintaesimerkkejä eri kokoisista hankintayksiköistä ja perusteluja lähiruoan hankintaan.

Opas on tehty useiden asiantuntijoiden yhteistyöllä ja sen ylläpito- ja päivitysvastuu siirtyy hankkeen päätyttyä Kuntaliitolle. Opas on käännetty myös ruotsin ja englannin kielelle.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut