Asiantuntemusta julkisista elintarvikehankinnoista - ProtoProducts –hanke

”EkoCentrian asiantuntija piti elintarvikeyrittäjille järjestämissämme infotilaisuuksissa hyvin asiantuntevat esitykset julkisten hankintojen toimintatavoista ja havaitsimme mm., että pienhankinnoissa olisi muutamilla lappilaisillakin yrityksillä mahdollisuus vastata tarjouspyyntöihin. Esitysten perusteella totesimme, että tietämyksemme julkisten hankintojen toimintamekanismeista on perin puutteellinen ja tulemme tarvitsemaan jatkossa ulkopuolista asiantuntemusta näihin asioihin liittyvässä yritysneuvonnassa.”

Jussi Veijola, MTT

Portaat luomuun -ohjelma, luomu ammattikeittiöissä

”Portaat luomuun ohjelmaan kuulumalla Palmian asiakkaat vakuuttuvat, että luomuraaka-aineiden ja -tuotteiden käyttöä kehitetään ja lisätään pitkäjänteisesti. Mukana olo auttaa myös Palmian omaa henkilökuntaa ponnistelemaan koko ajan luomun hyväksi. Se tarjoaa myös verkoston / foorumin, jossa voi yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtia luomuasioita.”

Tiina Ahola, Palmia, Catering-palvelut, suunnittelija

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut