Esimerkkejä koulutustarjonnastamme. Pyydä tarjous!

Elintarviketietoasetuksen muutos 1.4.2015 -Miten ilmoitat asiakkaalle tarjoamasi aterian/elintarvikkeen pakolliset tiedot?

EU:n kuluttajainformaatioasetus ja 1.4.2015 voimaan astunut kansallinen elintarviketietoasetus tuovat uusia säädöksiä myös ammattikeittiöille elintarviketietojen ilmoittamiseen asiakkaalle. Maa- ja metsätalousministeriön antama elintarviketieto-asetus 834/2014 kumoaa aiemmat kansalliset säädökset ja nyt sovelletaan EU:n elintarviketietoasetusta.
Pyydä tarjous uudistuneen asetuksen vaatimien säädösten käyttöönottamisesta ammattikeittiöissä. Koulutuspäivään voidaan liittää esim. tietoa luomutuotteiden käytöstä ja viestinnästä ammattikeittiöissä. Esimerkki koulutuspäivän ohjelmasta.

Ympäristövastuullinen kasvisruokakokki
 

Ammattikeittiöissä työskenteleville esimiehille ja kokeille suunnattu 8 opintopisteen koulutus (90 h). Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa ympäristövastuullisten kasvisruokien suunnittelua ja valmistusta omassa työyksikössään. Lisätietoja maija.rissanen(at)sakky.fi puh. 044 785 3322

Kestävä kehitys ruokapalveluissa

Ruokapalveluhenkilöstölle suunnattu puolen päivän koulutus, jossa käydään läpi ruokapalveluiden keskeiset ympäristövaikutukset sekä esitellään käytännönläheisesti keinoja ympäristövaikutusten vähentämiseen ammattikeittiöiden toiminnassa.  Koulutus antaa osallistujille valmiudet suorittaa ruokapalvelualan Ympäristöpassin. Lisätietoja anu.arolaakso(at)sakky.fi puh. 044 785 4048

Ravitsemussuunnittelu ja kestävä kehitys

Ruokalistasuunnittelu on yksi tärkeimmistä ruokapalvelun toiminnoista myös ympäristövaikutusten hallinnan näkökulmasta. Koulutuksessa annetaan eväitä kestävän kehityksen mukaiseen ruokalistasuunnitteluun, jossa otetaan huomioon mm. ravitsemussuositukset ja ympäristövastuullinen lautasmalli. Koulutus soveltuu ruokapalvelualan ammattilaisille, jotka osallistuvat ruokalistasuunnitteluun. Koulutus kestää kuusi tuntia. Lisätietoja maija.rissanen(at)sakky.fi puh. 044 785 3322

Luomu ammattikeittiössä

Koulutus antaa perustiedot luomutuotannosta, luomuraaka-aineista sekä niiden käytöstä ammattikeittiössä. Koulutuksessa tutustutaan myös ammattikeittiöille suunnattuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Neljän tunnin koulutus on suunnattu ruokapalveluhenkilöstölle. Lisätietoja anu.arolaakso(at)sakky.fi puh. 044 785 4048

Hankintavalmennus

Valmennuksessa perehdytään julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta. Koulutus antaa tukea mm. hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöjen löytämiseen sekä tuleviin tarjouskierroksiin valmistautumiseen. Koulutuksessa tutustutaan esimerkkien avulla tarjouspyyntöihin ja tarjouksiin sekä niiden ongelmakohtiin sekä tutustutaan sähköiseen tarjouspalveluun. Lisätietoja sari.vaananen(at)sakky.fi puh. 044 785 4025

Tilauskoulutuksessa koulutusten sisältöjä voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Valmiiden koulutusten lisäksi räätälöimme palveluita asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, ota yhteyttä!

ekocentria(at)sakky.fi

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut