Luomulle ja lähiruoalle potkua hallituksen ohjelmilla

17.05.2013

Hallitus antoi 16.5.2013 periaatepäätöksen luomualan kehittämisohjelmaksi ja lähiruokaohjelmaksi. Ohjelmat toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita luomu- ja lähiruokatuotannon lisäämisestä ja tuotteiden jalostusasteen nostamisesta. Hallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä lähiruokaa käytetään ja arvostetaan kaikissa Suomen kunnissa.

Lähiruokaohjelma nostaa lähiruoan tunnettuutta ja luo kehittämiselle selkeät tavoitteet ja suuntaviivat vuoteen 2020 asti. Se antaa niin tuottajille, jalostajille kuin kuluttajille vahvan viestin lähiruoan merkityksestä ja positiivisista tulevaisuuden näkymistä.

Ohjelmien yhteisiä tavoitteita ovat pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksien parantaminen lainsäädännöllä ja neuvonnalla sekä tuotteiden jalostusasteen nostaminen. Lisäksi ohjelmissa asetetaan tavoitteet luomutuotteiden ja lähiruoan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä.

Samassa yleisistunnossa hallitus myös hyväksyi elintarviketurvallisuusselonteon. Se löytyy: http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/6GeXjSo8s/Elintarvikeselonteko_PTJ.pdf

Valtioneuvoston tiedotustilaisuus yllämainituista asioista on nähtävissä verkkolähetyksenä osoitteessa: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tallenteet/fi.jsp

Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Lähiruokaa - totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020
 

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut