Elintarviketurvallisuus säilyi Suomessa hyvänä

16.07.2013

Suomen elintarvikeketjun valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2012.  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaiseman yhteenvetoraportin mukaan elintarviketurvallisuus pysyi Suomessa korkealla tasolla vuonna 2012. Kasvi- ja eläintautien ennaltaehkäisy ja torjuntatoimenpiteet olivat tehokkaita, mutta kaupan kansainvälistyminen on lisännyt riskejä kaikilla sektoreilla.

Valvontaa kohdennettiin riskiperusteisesti, mutta kaikkia suunniteltuja tarkastuksia ei pystytty toteuttamaan. Jotta pellolta pöytään -ketjun turvallisuus voidaan varmistaa myös jatkossa, valvontasuunnitelmien kattavuutta on voitava parantaa ja vähenevät valvontaresurssit on pystyttävä kohdentamaan entistä paremmin riskikohteisiin.

Yhteenvetoraportti on toimitettu Euroopan komissiolle ja se löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/valvonta/arviointi+ja+raportit/

Lisätietoja:
johtaja Susanna Pesonen, p. 029 530 5005 (elintarviketurvallisuus) (15.7. alkaen)
johtaja Taina Aaltonen, p. 029 530 4008 (eläinten terveys ja hyvinvointi) (15.-19.7. ja 5.8. alkaen)
johtaja Matti Puolimatka, p. 029 530 5300 (kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys) (8.7. alkaen)
yksikönjohtaja Ulla Poutiainen, p. 029 530 4306 (19.7.saakka)

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut