Hankintafoorumi 10.4.2014 Kuntatalolla

22.04.2014

Hankintafoorumi 10.4.2014 Kuntatalolla

Elintarvikkeiden hankintafoorumi järjestettiin 10.4.2014 Kuntatalolla Helsingissä. Foorumin ohjelmassa olivat innostavat alustukset runsaine keskusteluineen. Foorumiin kutsuttiin hankintayksiköiden elintarvikehankinnoista vastaavia ja julkisen sektorin ruokapalveluhenkilöstöä.

Elintarvikkeiden hankintafoorumissa mukana olivat:

Salla Kokko                               hankintasihteeri, Joensuun seudun hankintatoimi

Päivi Aaltonen                           hankinta-asiantuntija, Turun kaupunki

Ann-Sofi Ljungqvist                   Yrkesakademin i Österbotten

Milja Virtanen                             Vastaava asiantuntija, Hansel Oy

Terhi Paldan                                 ISS -Palvelut

Merja Ahola                                 Ruokapalvelupäällikkö, Sodankylän kunta

Jonna Törnroos                           Kuntaliitto, julkisten hankintojen yksikkö

Jorma Saariketo                          hankinta-asiamies, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Jarkko Kääriäinen                       projektipäällikkö, Syökkö nää lahiruokaa -hanke

Merja Simola                               suunnittelupäällikkö, Sysmän kunta

Päivi Seppä                                   palvelupäällikkö, Turun kaupunki, hankinta- ja palvelukeskus

Ilkka Linjander                             tarjousasiamies, Miset Oy, Mikkeli

Timo Luotonen                           avainasiakaspäällikkö, Lagerblad Foods Oy

Mika Lindfors                               toimitusjohtaja, Lagerblad Foods Oy

Perttu Pohjonen                        Helsingin kaupungin hankinta

Kati Myllyniemi                           toimitusjohtaja, Pro-hankinta Oy

Marja Sarmela                             Helsingin kaupungin hankintakeskus

Helena Laitinen                           Kiuruveden kunta, ruokapalvelupäällikkö

Kyösti Kauppinen                       hankinta-asiamies, Kainuu

Mirva Lohiniva                             hankinta-asiantuntija, Oulun Serviisi

Hanne Husso                               hankepäällikkö, EkoCentria

Sari Väänänen                             hankepäällikkö, EkoCentria

Aloitimme EkoCentrian terveisillä. Hanne Husso kertoi hankintalakiuudistuksen tilanteesta ja Sari Väänänen uusista lähiruoan hankinnan työkaluista. 

ISS Palveluiden Terhi Paldan pohjusti miettimään kunnissa tehtävää palvelujen kilpailuttamista, jossa on myös noudatettava hankintalakia. Kun kunta kilpailuttaa ruokapalvelut, niin on ilmaistava selkeästi tavoitteet, joita palveluhankinnan avulla halutaan saavuttaa. Terhi nosti esille myös sen, että sopimuskauden aikanakin on tärkeää kehittää palvelua yhdessä palvelun käyttäjien ja palvelun tarjoajan kanssa.

Sodankylän ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola kertoi ”sodankyläläiskeksinnöstä” käyttää lähiruokaa. Merja tunnusti, että hän oli aluksi kauhistunut, kun keittiöuudistuksen (cook&chill) ohessa hänelle määrättiin linjaus käyttää lähiruokaa. Uusittu systeemi on lähtenyt kuitenkin mukavasti liikkeelle ja se tuo alueelle työtä, osaamista ja verotuloja. Keskusteluissa heräsikin vahvasti esille aluetalouden merkitys.

Joensuun seudun hankintatoimen leipäkilpailutuksessa mietittiin ennakoivan vuoropuhelun merkitystä. Siitä todettiin, että aikaa on varattava riittävästi olipa kilpailutettava tuoteryhmä, mikä tahansa. Salla Kokon esitys tässä.

Kati Myllyniemi Pro-hankinnasta on ollut asiantuntijana Parasta Pöytään Pirkanmaalta -hankkeessa. He olivat testanneet onnistuneesti neuvottelumenettelyn käyttöä lähiruoan hankintaprosessissa.

Hankinta-asiamies Jorma Saariketo kertoi hankinta-asiamiesverkostosta ja hankintalaista yrittäjien näkökulmasta. Erityisesti mielenkiintoa herättivät mikrohankintojen arvo ja hankintojen jakaminen osiin.

Lagerblad Foods Oy:n Mika ja Timo kertoivat, kuinka pienen/keskisuuren yrityksen on mahdollista päästä tuotekehityksen ja tukkuyhteistyön kautta julkisen ruokapalvelun toimittajaksi. He olivat onnistuneet hienosti yhteistyössä Turun kaupungin ruokapalveluiden, Arkea  kanssa.

SEURAAVA HANKINTAFOORUMI PIDETÄÄN 10.9.2014 KLO 13-17 HELSINGISSÄ KUNTAMARKKINOIDEN AIKAAN!

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut