Evira listasi syötävät luonnonvaraiset kasvit

23.06.2014

Evira listasi syötävät luonnonvaraiset kasvit

Evira on listannut elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit ja kasvinosat sekä koonnut tiedon niiden käytöstä elintarvikkeina. Evira ei ole tutkinut kasvien turvallisuutta elintarvikkeena. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, ja siitä että se täyttää lainsäädännön edellytykset, on elintarvikealan toimijalla itsellään.

Luonnonvaraisten kasvien käyttämisessä tulee yleisten elintarvikesäännösten lisäksi ottaa huomioon erityisesti uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97 sekä ravitsemus- ja terveysväitteitä koskeva asetus (EY) N:o 1924/2006.

"Luonnonvaraisten kasvien keräily omaan käyttöön on jokamiehenoikeuksien mukaan vapaata. Tuotteiden keruu myyntiä varten kuuluu elintarvikelainsäädännön piiriin", toteaa ylitarkastaja Sanna Viljakainen Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä.

Suomalaisia kiinnostaa luonnonvaraisten kasvien käyttö elintarvikkeina yhä enemmän. Tuttujen metsämarjojen ja -sienten lisäksi hyödynnetään yhä enemmän myös muita kasveja, kuten villiyrttejä. Tavallisimmin niitä käytetään yrttiteen aineksina (muun muassa koivun lehdet tai kultapiiskun kukkivat versonlatvat), mausteina (muun muassa katajanmarjat ja -kerkät tai väinönputken juuret) tai annoskoristeina (muun muassa apilan kukat tai islanninjäkälä). Muutamia kasveja, kuten nokkosta ja voikukkaa, käytetään myös ns. villivihanneksina.

"Lajintuntemus on ensiarvoisen tärkeää, koska elintarvikkeiksi soveltuvien kasvien lisäksi Suomen luonnossa kasvaa myös paljon myrkyllisiä kasveja", sanoo ylitarkastaja Sanna Viljakainen. 

Suomalaisten luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäyttö

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Viljakainen, Evira, p. 050 464 9354, sanna.viljakainen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (19.6. ja 28.7.2014 alkaen)
jaostopäällikkö Pirkko Kostamo, Evira, p. 050 386 8436, pirkko.kostamo /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (23.6.-11.7.2014)
yksikönjohtaja Arja Kaiponen, Evira, p. 050 386 8432, arja.kaiponen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi (14.-25.7.2014)
kaupallinen neuvos Leena Mannonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 369 7616, leena.mannonen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi (26.6.-15.7.2014)

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut