Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry:n uusi nimi on Ammattikeittiöosaajat ry

14.09.2012

Uusi nimi ja logo kuvaavat oivallisesti järjestön ydintoimintaa ammattikeittiöosaajien kohtaamispaikkana ja koulutusfoorumina. Suurin osa jäsenistöstä toimii ammattikeittiöiden tuotanto-, esimies-, tuotesuunnittelu- tai opetustehtävissä. Sana osaaja viittaa monenlaiseen osaamiseen. ”Toimimme ammattimaisen ruoanvalmistuksen taitavina osaajina ja organisoijina, mutta jäseniltämme löytyy osaamista myös ravitsemustiedon tuottamisessa ja sen soveltamisessa ruokapalveluiden käyttöön”, kertoo toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Puheenjohtaja Toini Linnanmäen mielestä vanha nimi oli oman aikansa lapsi: ”Vaikka nimi ei yhdistystä ja toimintaa pahenna, niin järjestömme uusi nimi kertoo aiempaa selvemmin, keitä olemme: Ammattikeittiöosaajia. Nimi kattaa kaikki ammattikeittiöalalla työskentelevät osaajat lokeroimatta ravintola-, myynti- tai suurkeittiöpuolella toimivia.”

Järjestön toiminnan ydin täydennyskouluttajana säilyy. Järjestöllä on myös tärkeä rooli verkostojen luojana ja ammattikeittiöalan ajankohtaisen tiedon jakajana. Yhdistyksen nuorempaan kaartiin kuuluva johtokunnan jäsen Anssi Kaikkonen kokee saavansa paljon Ammattikeittiöosaajien aktiivijäsenyydestä: ”Nuorena koen olevani etuoikeutettu saadessani rakentaa verkostoani laaja-alaisemmin kuin omassa työssäni olisi mahdollista. Yhdistyksen tilaisuuksissa ja niiden epävirallisissa osuuksissa käydään usein hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja erityylisistä keittiöistä ja toimintatavoista. Omaa alatuntemusta rikastuttaa erityisesti kokemusten vaihto eri-ikäisten ja eri koulutustaustaisten jäsenten kanssa. Olen omalla osallistumisellani päässyt (ensin ajattelin joutunut) alueyhdistykseni johtokuntaan ja sitä kautta vaikuttamaan toimintaamme. Nyt toimin myös koko yhdistyksen johtokunnassa. Yhdistys antaa varmasti jotakin kaikille, jotka vain ennättävät käymään aluetilaisuuksissa ja koulutuspäivillä.”

Logo viestii tekemisen meininkiä

Ammattikeittiöosaajat ry:n kruunu-logo kuvaa kahdella pääelementillään lautasella ja lautasia kannattelevilla ihmishahmoilla toiminnan ytimen. Kruunun alaosa koostuu ovaalista tarjotinaiheesta ja merkitsee foorumia tai kohtaamispaikkaa. Kruunun yläosan muodostaa kolme ihmistä kannattelemassa yhdessä lautasia. Kuvaosa ilmentää yhteistyötä, ammattiylpeyttä, saavuttamisen iloa, positiivista henkeä ja dynaamisuutta. Logon punaoranssi yläosa on samalla lämmin, energinen ja moderni. Alaosan ovaalin keskiharmaa sävy tukee ja sitoo kuvailmaisun kruunua muistuttavaksi. Neutraali harmaa luo tasapainoa ja arvokkuutta sekä toimii viitteenä keittiömaailman metallipintoihin.

Nimenmuutoksen myötä verkkosivujen visuaalisuuteen on panostettu

Nimenmuutoksen yhteydessä koko järjestön visuaalinen viestintäympäristö uudistuu. Tämä näkyy parhaiten uusilla kotisivuilla www.amko.fi.

Sivuston sisältöpohjaa ja käyttäjäystävällisyyttä on parannettu ja kuvallisuutta lisätty. Sivujen ruokakuvat kuvaavat ammattikeittiömaailmaa modernina ja kutsuvana tulevaisuuden toimialana. Henkilökuvissa ammattikeittiöosaajat tekevät työtään normaalissa työympäristössään tai ovat mukana järjestön toiminnassa.

Alueiden nimissä muutoksia

Yhdistyksen nimenmuutoksen yhteydessä uusiutuvat myös alueyksiköiden nimet (ent. alueFIDAT). Entiset nimet kuvasivat alueita kaupungeittain. Uudet maakunnittaiset alueet kuvaavat paremmin jäsenistömme todellista asuin- tai toimipaikkaa.

Vanhat ja uudet aluenimitykset:

Helsinki -> Pääkaupunkiseutu, Hyvinkää -> Uusimaa, Hämeenlinna -> Kanta-Häme

Joensuu -> Pohjois-Karjala, Jyväskylä -> Keski-Suomi, Kouvola - > Kymenlaakso, Kuopio -> Savo, Lahti -> Päijät-Häme,Lappeenranta - > Etelä-Karjala, Oulu -> Pohjois-Pohjanmaa, Pori -> Satakunta, Rovaniemi -> Lappi, Seinäjoki -> Pohjanmaa, Tampere -> Pirkanmaa, Turku -> Varsinais-Suomi

Uusi logo ja järjestön nimi ovat käytössä 12.9.2012 alkaen. Järjestön Y-tunnus (0222472-9) pysyy ennallaan.

Lisätietoa nimenmuutoksesta:

Marjut Huhtala,                                                                                                                
Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnanjohtaja                                                      
p. 050 341 3957                                                                                     
marjut.huhtala@amko.fi
                                                                 

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut