Selvitys: Lihan käytön vähentäminen ei heikennä ravitsemusta

08.02.2013

Punaisen lihan ja teollisten lihavalmisteiden määrää voidaan Pohjoismaiden ruokavaliossa rajoittaa ilman, että tärkeitä ravintoaineita saataisiin liian vähän. Asiaa on selvitetty neljän Pohjoismaan yhteisessä tutkimushankkeessa.

Maailman syöpätutkimussäätiö World Cancer Research Fund antoi vuonna 2007 suosituksen, jonka mukaan punaisen lihan ja teollisten lihavalmisteiden käyttöä tulisi rajoittaa. Naudan-, sian-, lampaan- ja vuohenlihan käyttömäärän tulisi olla alle 500 grammaa henkilöä kohti viikossa eli korkeintaan noin 70 grammaa päivässä. Lihavalmisteiden osuus tästä saisi olla erittäin vähäinen.

Suosituksen syynä on tutkimusnäyttö, joka yhdistää punaisen lihan ja lihavalmisteiden käytön kohonneeseen suolistosyöpien riskiin. Useiden laajojen tutkimusyhteenvetojen mukaan havaittu yhteys on merkittävä, vaikka täysin varmaa johtopäätöstä syy-seuraussuhteesta ei voidakaan vetää.

Myös ympäristökuormitus huomioitava

Punaisen lihan ja lihavalmisteiden syöpäriskiä lisäävä vaikutus perustuu niiden sisältämiin ravintoaineisiin sekä valmistustapojen aikana syntyviin yhdisteisiin. Ravintoaineista haitallisimpina pidetään tyydyttynyttä rasvaa ja transrasvaa.

Terveysriskejä lisäävät myös valmisteissa käytettävät suola ja nitriitit sekä käsittelyn aikana syntyvät yhdisteet, joista osa on karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia.

Terveysnäkökohtien lisäksi myös ympäristötietoinen kuluttaminen edellyttää, että lihan osuutta ruokavaliossa vähennettäisiin nykyisestä. Eläinperäisen ravinnon tiedetään kuormittavan ympäristöä enemmän kuin kasviperäisen ravinnon.

Välttämättömien ravintoaineiden lähde

Liha ja lihavalmisteet ovat kuuluneet tyypilliseen pohjoismaiseen ruokavalioon jo pitkään, ja liha on monien terveydelle välttämättömien ravintoaineiden merkittävä lähde. Siitä saadaan muun muassa proteiinia, hyvin imeytyvää rautaa, sinkkiä, seleeniä sekä monia B-ryhmän vitamiineja. Esimerkiksi aikuisen suomalaisen keskimääräisessä ruokavaliossa noin viidennes proteiinista ja noin neljännes B1-vitamiinista ja seleenistä on peräisin lihasta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten punaisen lihan ja lihavalmisteiden käytön rajoitus vaikuttaa eri väestöryhmien ravintoaineiden saantiin. Tutkimuksessa olivat mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Suomesta hankkeeseen osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lue koko uutinen Ruokatiedon uutisista

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut