Lähiruuan ekologiset vaikutukset selvitetään vuonna 2013

18.02.2013

Vuoden 2013 aikana kolme korkeakoulua aikoo selvittää lähiruuan ekologisia vaikutuksia neljässä maakunnassa. Tätä tietoa kaipaavat niin tiedostavat kuluttajat kuin lähiruuan tuottajatkin. Tulosten perusteella rakennetaan argumentaatiopankki, jota pienyritykset voivat käyttää markkinoinnissaan.

Lähellä tuotetun ruuan ympäristövaikutuksia selvittää Varsinais-Suomessa Turun yliopisto, Keski-Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä Hämeen ammattikorkeakoulu. Selvitys on osa valtioneuvoston lähiruokaohjelmaa, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö elintarvikeketjun kehittämisvaroista.

Mutusta faktoihin

Keski-Suomessa selvitys tehdään kolmelle lähiruokayritykselle. Asiantuntija Sari Mäkinen-Hankamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulusta uskoo, että yritykset löytävät selvityksen aikana toiminnastaan kehittämiskohteita, mutta samalla saavat esiin myös omat vahvuutensa.

- Asiakasviestinnässä ekologisuudesta kerrotaan paljolti mutu-tuntumaan pohjautuen. Hankkeen aikana tuotamme mittareita, joiden avulla asiakasviestintä pohjautuu todellisiin faktoihin, Mäkinen-Hankamäki kertoo.

Todennettuja kriteereitä julkisiin hankintoihin

Ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida sellaisissa lähiruokayrityksissä, joiden tuotantoketju voidaan jäljittää. Elinkaarilaskennassa käydään läpi ruokaketjun jokainen lenkki. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT kokoaa tutkimuksessa käytettävän arviointikehikon, jolla ruuan ekologiset vaikutukset lasketaan yhteen.

Näyttöön perustuvista ruuan ympäristölupauksista koottava pankki tarjoaa perustellut teemat lähiruokayritysten viestintään. Todennetuilla väitteillä pyritään edistämään erityisesti maatalousyrittäjien ja pienten elintarvikejalostajien edellytyksiä kilpailluilla ruokamarkkinoilla. Julkisiin ruokahankintoihin haetaan samalla niitä argumentteja, joilla kunnat ja valtio voivat ostaa raaka-aineita lyhyen kuljetusmatkan sisältä.

Vielä ympäristövaikutuksiin liittyviä väitteitä ei säädellä EU-tasolla yhtä tiukasti kuin ravitsemusta koskevia väitteitä. Ehkä sekin päivä tulee. Julkisia hankintoja koskevaa lakia uudistetaan parhaillaan EU:ssa, ja siinä yhteydessä pohditaan muun muassa elinkaarivaikutusten huomioon ottamista hankintakriteerinä.

Lähde: Ruokatiedon uutiset

Lue lisää:

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut