Lähiruokahankkeissa selvitetään taloudellisia ja ympäristövaikutuksia

27.02.2013

Lähiruuan käytön edistämiseksi maa- ja metsätalousministeriö myönsi vuodeksi 2013 rahaa kuuteen hankkeeseen. Rahaa oli käytössä yhteensä noin 700 000 euroa.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan lähiruokaohjelmaa, jonka on määrä ulottua vuoteen 2015. Työtä johtaa maaliskuussa 2012 aloittanut lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen.

Kunnat hereille ruuan talousvaikutuksista

Lähiruuan taloudellisia vaikutuksia julkisissa ammattikeittiöissä selvittää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen tavoitteena on lisätä lähiruuan osuutta julkisessa ruuassa tuottamalla näyttöön pohjautuvia perusteluita lähiruuan käyttämiselle. Paikallisesti tuotetun ruuan vaikutukset esitetään taloudellisen kasvun ja työllisyyden muutoksina.

Ammattikeittiöihin suuntautuu myös Savon koulutusyhtymän EkoCentrian ja Suomen kuntaliiton hanke, jossa pilotoidaan neuvonnan malli läheltä tehtävien ruokahankintojen opastamiseen. Lähiruokahankinnat halutaan tehdä näkyväksi osaksi kuntien strategiaa muun muassa kuntien poliittiselle johdolle pidettävissä tiedotustilaisuuksissa. Hankkeessa päivitetään aiemmin työstetyt oppaat ostajalle, päättäjälle ja yrittäjälle lähiruokaketjussa.

Yrityksille tietoa tulevaisuudesta ja sopimuksista

Lähisopu- hankkeessa tarkastellaan hyviä sopimuksen teon käytäntöjä lähiruokaverkostossa. Lopputuloksena valmistetaan opas hyvään sopimiseen lähiruokatuottajien, jalostajien ja myynnin kesken. Hanketta vetää Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja sen toimitusketjun johtamisen laboratorio.

Tulevaisuuden lähiruokaliiketoimintaa vuonna 2025 arvioivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto. Tutkimuslaitokset aikovat kehittää ja testata uusia malleja lähiruokaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Perusteluja tieteen ja kulttuurin keinoin

Ekologisia vaikutuksia selvitetään Turun yliopisto, MTT sekä Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Ne pyrkivät osoittamaan etenkin ruoka-alan pienyrityksille, missä niiden ympäristövahvuudet ovat. Samalla myös nähdään kohdat, joissa yrittäjä voi säästää rahaa ja resurssejaan. Tuloksena saadaan lähiruuan argumentaatiopankki markkinoinnin käyttöön.

Ruotsinkielisten Marttojen hanke Martha’s matkorg, Martan ruokakori, on suunnattu kuluttajille ja ammattikeittäjille. Projektissa kootaan neljä kauden mukaista ruokakoria kevättä, kesää, syksyä ja talvea varten. Jokaisessa korissa on ehdotettujen raaka-aineiden lisäksi viisi suomalaisesta ruokakulttuurista ammentavaa reseptiä ja viikkomenu.

Virtuaalisen kausiruokakorin käyttöä Martat opastavat kursseillaan sekä verkkosivuilla ja yhteisömedioissa. Lopuksi koreista luodaan myös reseptivihkonen.

Lue lisää: Lähiruokaohjelmaa tukevat hankkeet
Lähde: Ruokatiedon uutiset
 

Ajankohtaista

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut