Haluatko tulevaisuudessa vastuullisesti tuotettua, turvallista ruokaa?

Siitä on päätettävä tänään!

Lähi- ja luomutuotteiden käyttö julkisissa ruokapalveluissa tulee olla arkipäivää vuoteen 2020 mennessä.

Valtakunnalliset ja kunnalliset päättäjät vastaavat päätöksillään siitä mitä, miten ja missä suomalaiset syövät. Kestävien elintarvikehankintojen toteuttamisessa strategisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus. Hankintastrategiassa tulee huomioida ja ohjeistaa kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat. Paikallisten tuottajien raaka-aineiden laajempi käyttäminen alueen ruokapalveluissa merkitsee maatalouden ja elintarvikkeiden jatkojalostuksen turvaamista. Lisäksi elintarvikehankintojen suuntaaminen oman alueen tuotantoon luo työllisyyttä, kehittää elinkeinoja sekä parantaa ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Suomessa syödään päivittäin n. 2 miljoonaa ateriaa julkisissa ruokapalveluissa. Ei siis ole ihan sama, mistä ateriaan käytetyt raaka-aineet tulevat. Julkisilla hankinnoilla on suuren volyymin vuoksi merkittävä rooli oman talousalueen hyvinvoinnin ja ympäristötavoitteiden edistämisessä.

Valtioneuvosto ja hallitus ovat asettaneet tavoitteet kunnille ja valtion paikallishallinnolle:

Periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuudesta (VNP 6/2016):  

Periaatepäätöksen tavoitteena on ohjeistaa julkisissa elintarvike-ja ruokapalveluissa sellaisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja.

Cleantech-ratkaisut: (VNP) 6/2013 periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa. Elintarvikehankintojen osalta tämä tarkoittaa, että julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 10 prosenttia on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Vähemmästä viisaammin periaatepäätös kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta

Kataisen hallitus on sitoutunut vahvasti lähi- ja luomuruoan edistämiseen julkisissa ruokapalveluissa. Valtioneuvosto hyväksyi 16.5.2013 hallituksen Lähiruokaohjelman ja hallituksen luomualan kehittämisohjelman. Ohjelmat toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita luomu- ja lähiruokatuotannon lisäämisestä ja tuotteiden jalostusasteen nostamisesta.

EkoCentria tarjoaa kunnille ja muille julkisille hankintayksiköille tukea ja asiantuntijapalveluita kestävien elintarvikehankintojen toteuttamiseen.

Lisätietoa koulutuksistamme ja asiantuntijapalveluistamme

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut