Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa

Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti on selvittänyt yhteistyössä EkoCentrian kanssa lähiruoan käytön aluetaloudellisia vaikutuksia.

Selvitys tuotti arvion lähiruoan käytön nykyisistä ja tulevista vaikutuksista kansantaloudelle ja maakuntien työllisyydelle.

Laskelmien mukaan vuosina 2012-2013 noin 15 % julkisten keittiöiden käyttämistä raaka-aineista ostetaan omasta maakunnasta. Muualta Suomesta ostetaan noin 60 % ja ulkomailta noin 20 %.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut