Lähiruuan käyttö julkisissa ruokapalveluissa

Sisä-Savon seutuyhtymä julkaisi vuonna 2010 selvityksen neljän pohjoissavolaisen kunnan käyttämien lähialueen elintarvikkeiden määristä sekä taloudellisista vaikutuksista.

Lähiruoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä - Ruokatuotantosektorin aluetaloudellinen hyöty Pohjois-Savossa

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut