Päivitetty "Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille - perusteluja ja ohjeita hankintoihin" on luettavissa ja tulostettavissa täältä.

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin  -opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Sisällössä on ohjeita päättäjille, kerrontaa elintarvikeketjun ja ammattikeittiöiden toiminnasta, hankintalain mukainen lähiruoan hankinnan toteutus, hankintakriteereitä (myös tuoteryhmäkohtaisia) sekä paljon käytännön hankintaesimerkkejä eri kokoisista hankintayksiköistä ja ruokapalveluista.

Opas on tehty yhteistyössä useiden asiantuntijoiden, mm. Kuntaliiton ja MTK:n kanssa. Opas on päivitetty maalikuussa 2017 EkoCentrian NYT -tuotekehitystä ja hankintaosaamista -hankkeessa. Oppaan liitteenä on Elintarvikkeiden hankintaopas, joka on tarkoitettu käytettäväksi markkinavuoropuhelussa.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut