Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa - Lautaslaatuselvitys

Lautaslaatuselvityksessä määritettiin muutamien ammattikeittiössä laajalti käytössä olevien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden ravintoarvoja. Ravintoainelaskentaohjelmien antamia laskennallisia ravintoarvoja verrataan lautasannoksen sisältämiin todellisiin ravintosisältöihin. Lisäksi osana selvitystä tehtiin aistinvarainen arviointi. Selvityksen tulokset antoivat viitettä siitä, että ruokavalion koostumus saattaa olla hyvinkin erilainen kuin ravintolaskentaohjelmien perusteella näyttää.

Lautaslaatuselvityksen tiivistelmä, 8 sivua

Lautaslaatuselvitys

Opinnäytetyö Lautaslaatuselvityksen aistinvaraisen arvioinnin osuus, Marjo Honkanen ja Johanna Hämäläinen

Lisätietoa Lautaslaatuselvityksestä Sari Väänänen, sari.vaananen (a) sakky.fi

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut