Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kög - argument och råd om upphandling

Handboken är en hjälp för beslutsfattare och för dem som ska komma med idéer till goda upphandlingsbeslut som gynnar lokala kedjor for närproducerad mat. Den ger en bred inblick i strategiska beslut på EU- och landskapsnivå liksom på nationell och kommunal nivå och presenterar alla aktörer i matkedjan från producenter till de offentliga kökens matservice.


 

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut