Kohti kestävää päiväkotiruokailua

EkoCentria on tuottanut Kestävät julkiset ruokapalvelut hankkeessa tiedotusmateriaalia, jolla on tarkoitus aktivoida julkisten ruokapalveluiden tuottajia huomioimaan toiminnassaan valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävistä valinnoista (04/2009). Periaatepäätöksen mukaan julkisissa ruokapalveluissa tulisi käyttää luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä.

Tällä hetkellä tuo valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite ei ole ihan toteutumassa. EkoCentrian tuottamassa päiväkotioppaassa on esitetty kolmen erikokoisen ruokapalvelun esimerkki, kuinka he ovat omassa toiminnassaan toteuttaneet kestäviä valintoja. Hyviä esimerkkejä kertovat:

  • Helsingin päiväkoti Koralli ja Helsingin kaupungin päivähoidon vastuualueen suunnittelija Mikko Mäkelä
  •  Kuopion steinerpäiväkoti Pikku -Saima, Mirja Jauhiainenja Jaana Kohvakka
  • Vaalan ruokapalvelupäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä

 Oppaassa on myös lähteitä ja linkkejä tärkeimpiin hankintoihin liittyviin tiedostoihin ja materiaaleihin.

Koko "Kohti kestävää päiväkotiruokailua" -oppaan löydät täältä.

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut